Konferencja wirtualna,10-11 marca 2023 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w „VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś pt. Praktyka oparta na faktach”, która odbędzie się on-line w dniach 10-11 marca 2023r.

Pediatria jest dziedziną, która jak żadna inna wymaga zespołowego podejścia w opiece nad pacjentem, w zespole tym ważną rolę pełni lekarz i dietetyk. Nowe dowody naukowe narzucają konieczność zmiany w sposobie myślenia i postępowania w żywieniu dziecka w procesie terapeutycznym. Pragniemy po raz kolejny stworzyć płaszczyznę do debaty o roli diety w profilaktyce i leczeniu dzieci.

W Konferencji zaplanowano 3 sesje tematyczne, w których zostaną omówione zalecenia w postępowaniu dietetycznym wybranych chorób dzieci, nasi eksperci przedstawią Państwu ciekawe przypadki kliniczne. W tym roku jedna z sesji odbywać się będzie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej, co jest odpowiedzią na alarmujące dane dotyczące otyłości wśród dzieci i młodzieży. Celem stworzenia miejsca do wymiany doświadczeń, interaktywnego udziału oraz wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom, zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich specjalistów zainteresowanych tematem żywienia dzieci, do rejestracji.

Z wyrazami szacunku,
Dr Agnieszka Kozioł – Kozakowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Honorowy patronat nad KONFERENCJĄ objął DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE prof. dr hab. Wojciech Cyrul

Śpiesz się!

Konferencja zaczyna się za

Organizatorzy

Fundacja Szpitala Dziecięcego O zdrowie dziecka
Międzykliniczny Ośrodek Leczenia Otyłości Dzieci USD
Pracownia Dietetyki Pediarycznej UJ CM
Polskie Towarzystwa Leczenia Otyłości Dzieci