Dr n med. Anna Stochel-Gaudyn

Absolwentka Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie, starszy asystent Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, asystent Kliniki Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Instytutu Pediatrii UJCM. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Oddział Kraków oraz członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ,Hepatologii i Żywienia Dzieci. Od 2009 roku zatrudniona w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W 2015 roku uzyskała dyplom doktora nauk medycznych z zakresu gastroenterologii dziecięcej.