Dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

Lekarz, posiada dwa stopnie specjalizacji z pediatrii (1997r i 2000 r), specjalista w dziedzinie alergologii (2012r) oraz gastroenterologii dziecięcej (2017r).
Od 1993 roku pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego PASJONACI PEDIATRII.
Autorka/współautorka 160 publikacji naukowych.
Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Redaktor naczelna Przeglądu Pediatrycznego.