KontaktBiuro Organizacyjne Konferencji:
lic. Beata Sikora
Tel. +48 12 333 90 53
E-mail: kontakt@zywieniedziecka.eu

Komitety

Komitet naukowy:

Dr hab. Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Dr Anna Stochel-Gaudyn
Dr hab. Anna Harton
Prof. Małgorzata Wójcik
Dr hab. Anna Brzęk, prof. SUM
Dr Kamila Czepczor-Bernat
Dr Paulina Metelska
Dr med. Katarzyna Zachwieja
Dr Aleksandra Pięta, AWF
Dr Agnieszka Białek-Dratwa
Lek. Anna Stępniewska
Lek. Ewa Szczudlik


Komitet organizacyjny:

Dr hab. Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Dr n med. Anna Stochel-Gaudyn
mgr Bartłomiej Pawlak
lic. Beata Sikora
Komitet honorowy:

Prof. dr hab.med. Tomasz Grodzicki - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Dr hab. Wojciech Cyrul - Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie