Prof. dr hab. Małgorzata Wójcik

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej Prof. UJ, Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedra Pediatrii, Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Jest lekarzem, specjalistą w dziedzinach pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Posiada certyfikat Strategic Centre for Obesity Professional Education, World Obesity Federation. W 2009 r. uzyskała stopień doktora, a w 2017 doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim UJCM. Pracuje w Klinice Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedry Pediatrii, Instytutu Pediatrii UJCM w Krakowie. Jest założycielem i koordynatorem Międzyklinicznego Ośrodka Leczenia Otyłości Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się pacjentami z zaburzeniami układu wydzielania wewnętrznego. W zakresie zainteresowań naukowych szczególne miejsce zajmuje otyłość dziecięca i jej powikłania. Jest autorem ponad 130 publikacji i rozdziałów w podręcznikach i monografiach publikowanych w języku polskim i angielskim, licznych wykładów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szkoleniowych. Należy do polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz grup roboczych w tym Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, European Chlidhood Obesity Group, HyperChildNet. Jest członkiem grup eksperckich współpracujących miedzy innymi z Najwyższą Izbą Kontroli, European Association of Preventive Cardiology.